start publikacje szukaj dlaautorow cel informacje rada subskrypcja odredakcji

Aktualności   

Informujemy, że 9 grudnia 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1126), ogłosiło wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Serii Agricultura Acta Scientiarum Polonorum przyznano 11 punktów. 

———— 

Wszystkie artykuły opublikowane w 2017 r. w ASP Agricultura podlegały korekcie językowej wykonanej przez native speakera. Zadanie to finansowane było w ramach Umowy nr 742/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

————

W celu udoskonalenia jakości artykułów, ale także ułatwienia pracy przyszłym Autorom i Recenzentom, Redakcja ASP serii Agricultura opracowała Wskazówkami do przygotowania pracy oryginalnej przeznaczonej do publikacji w Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura. Wskazówki te zamieszczone są w zakładce „Dla Autorów”. Uprzejmie prosimy o stosowanie się do podanych tam zasad. Pozwoli to skrócić cykl wydawniczy artykułów.

———— 

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM jest to czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze. Jego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach związanych z naukami rolniczymi.

Oryginalne rozprawy naukowe publikowane w Acta Scientiarum Polonorum seria Agricultura obejmują swoim zakresem wszystkie aspekty nauki o roślinach rolniczych, w tym o fizjologicznych podstawach plonowania, wymaganiach klimatyczno-glebowych, uprawie roli, nawożeniu, zagrożeniach i ochronie przed zachwaszczeniem, chorobami i szkodnikami, kierunkach i osiągnięciach w hodowli, zagospodarowaniem plonów oraz ich oceną ilościową, jakościową i ekonomiczną.

Od połowy 2008 roku prace publikowane są tylko w języku angielskim.

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową.

Obecnie publikowane są cztery zeszyty rocznie.

ACTA Scientiarum Polonorum - Agricultura jest indeksowane przez: Agro-Librex, EBSCO, Directory of Open Acces Journals, Index Copernicus, Polish Scientific Journals Contents.
logoUTP

logoWUUTP

ebsco

cbr

index

psjc

 Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:Wybierz język subskrybcji:
polski
angielski

strona główna | publikacje | szukaj | dla autorow | cel i zakres | informacje | rada naukowa | subskrypcja | od redakcji

copyright © 2011 UTP Bydgoszcz
PROJEKT I REALIZACJA : GREGSOFT