start publikacje szukaj dlaautorow cel informacje rada subskrypcja odredakcji
Zeszyt 3 (1) 2004

Spis treści

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 5-18
Andrzej Żurek

SYTUACJA ŻYWNOŚCIOWA ŚWIATA I POLSKI W LATACH 1961-2001 (ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY)

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 19-28
Justyna Klama

WSPÓŁŻYCIE ENDOFITÓW BAKTERYJNYCH Z ROŚLINAMI (ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY)

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 29-36
Ewa Dragańska, Leszek Kuchar, Zbigniew Szwejkowski

ZASTOSOWANIE TESTU CROSS VALIDATION DO WERYFIKACJI MODELI REGRESYJNYCH POGODA – PLON NA PRZYKŁADZIE PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 37-44
Zenon Woźnica, Wojciech Waniorek, Piotr Miłkowski

WPŁYW SPOSOBU STOSOWANIA HERBICYDÓW NA ZACHWASZCZENIE I PLONY ZIARNA PSZENICY OZIMEJ

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 45-54
Arkadiusz Stępień

WPŁYW SPOSOBÓW NAWOŻENIA NA ZACHWASZCZENIE I PLONOWANIE PSZENICY JAREJ

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 55-61
Edward Wróbel, Henryk Jabłoński

WPŁYW SPOSOBU OCHRONY PRZED CHOROBAMI GRZYBOWYMI NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 63-70
Jan Brzozowski, Irena Brzozowska

WPŁYW DAWKI HERBICYDU GRANSTAR 75 DF NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO I EFEKTYWNOŚĆ ROLNICZĄ AZOTU

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 71-81
Małgorzata Korsak-Adamowicz

PLONOWANIE PSZENŻYTA JAREGO ORAZ ZMIANY NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH GLEBY POD WPŁYWEM ZRÓŻNICOWANEJ UPRAWY PRZEDSIEWNEJ

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 83-90
Zbigniew Nasalski, Tadeusz Sadowski, Arkadiusz Stępień

PRODUKCYJNA, EKONOMICZNA I ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI JĘCZMIENIA OZIMEGO PRZY RÓŻNYCH POZIOMACH NAWOŻENIA AZOTEM

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 91-97
Iwona Jaskulska

WPŁYW WIELOLETNIEGO ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA NA ZACHWASZCZENIE JĘCZMIENIA JAREGO I PSZENICY OZIMEJ W ZMIANOWANIU

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 99-106
Zbigniew Nasalski, Tadeusz Sadowski, Bogumił Rychcik, Irena Rzeszutek

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI UPRAWY JĘCZMIENIA OZIMEGO I JAREGO W STANOWISKU PO ZIEMNIAKU

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 107-118
Anna Szagała, Janusz Nowicki, Maria Wanic

WARTOŚĆ SIEWNA ZIARNA JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA, POZYSKIWANEGO Z UPRAW JEDNOGATUNKOWYCH ORAZ ICH MIESZANKI

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 119-128
Ewa Adamiak, Jan Adamiak

ZACHWASZCZENIE OWSA W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEGO NASTĘPSTWA ROŚLIN I CHEMICZNEJ OCHRONY ŁANU

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 129-137
Róża Głażewska-Maniewska, Agnieszka Maciejewska, Aleksander Melech

WYSTĘPOWANIE BAKTERII GLEBOWYCH Z RODZAJU Arthrobacter ssp. W UPRAWIE ŻYTA OZIMEGO ORAZ ICH ENZYMATYCZNE I ANTAGONISTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 139-148
Edward Wilczewski

WPŁYW SPOSOBU NAWOŻENIA NA PLON BIOMASY ROŚLIN NIEMOTYLKOWATYCH UPRAWIANYCH W MIĘDZYPLONIE ŚCIERNISKOWYM

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 149-156
Karol Kotwica, Franciszek Rudnicki

EFEKTY UPRAWY JARYCH MIESZANEK ZBOŻOWYCH I ZBOŻOWO-STRĄCZKOWYCH NA GLEBIE KOMPLEKSU ŻYTNIEGO DOBREGO

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 157-163
Andrzej Blecharczyk, Irena Małecka, Grzegorz Skrzypczak

WPŁYW UPROSZCZONEJ UPRAWY ROLI NA PLONOWANIE I ZACHWASZCZENIE KUKURYDZY ORAZ NA WŁAŚCIWOŚCI GLEBY

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 165-173
Krystyna Zarzecka

ZAWARTOŚĆ ŻELAZA I MANGANU W BULWACH ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBÓW ZWALCZANIA CHWASTÓW

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 175-186
Elżbieta Wszelaczyńska

WPŁYW NAWOŻENIA MAGNEZEM NA ZAWARTOŚĆ KWASÓW ORGANICZNYCH I CIEMNIENIE MIĄŻSZU BULW ZIEMNIAKA ODMIANY MILA

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 187-194
Michał Kostiw

WPŁYW AZADYRACHTYNY NA RETENCJĘ WIRUSA YN ZIEMNIAKA W MSZYCY BRZOSKWINIOWEJ Myzus persicae (SULZ.)

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 195-201
Bogumił Rychcik, Józef Tyburski, Kazimiera Zawiślak

REAKCJA GROCHU SIEWNEGO NA UPRAWĘ W NARASTAJĄCEJ MONOKULTURZE

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 203-208
Ewa Adamiak

FOTOBIOLOGICZNA REGULACJA ZACHWASZCZENIA W RZEPAKU OZIMYM

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 209-218
Jadwiga Andrzejewska, Grażyna Harasimowicz-Hermann

REAKCJA Trifolium ambiguum BIEB. NA SZCZEPIENIE BAKTERIAMI BRODAWKOWYMI I WILGOTNOŚĆ GLEBY W ROKU SIEWU

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 219-227
Robert Lamparski, Małgorzata Szczepanek

WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW SIEWU ŻYCICY TRWAŁEJ (Lolium perenne L.) NA WYSTĘPOWANIE WYBRANYCH SZKODNIKÓW

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 229-237
Czesław Szewczuk, Marian Mazur

WPŁYW ZRÓŻNICOWANYCH DAWEK NAWOZÓW AZOTOWYCH NA SKŁAD CHEMICZNY POKRZYWY ZWYCZAJNEJ (Urtica dioica L.) ZBIERANEJ W TRZECH FAZACH ROZWOJOWYCH CZ. I. ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ORGANICZNYCH

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 239-248
Czesław Szewczuk, Marian Mazur

WPŁYW ZRÓŻNICOWANYCH DAWEK NAWOZÓW AZOTOWYCH NA SKŁAD CHEMICZNY POKRZYWY ZWYCZAJNEJ (Urtica dioica L.) ZBIERANEJ W TRZECH FAZACH ROZWOJOWYCH CZ. II. ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH

abstrakt
pelentekst

logoUTP

logoWUUTP

ebsco

cbr

index

psjc

 Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:Wybierz język subskrybcji:
polski
angielski

strona główna | publikacje | szukaj | dla autorow | cel i zakres | informacje | rada naukowa | subskrypcja | od redakcji

copyright © 2011 UTP Bydgoszcz
PROJEKT I REALIZACJA : GREGSOFT