start publikacje szukaj dlaautorow cel informacje rada subskrypcja odredakcji
Zeszyt 3 (2) 2004

Spis treści

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 5-14
Wojciech Budzyński, Stanisław Bielski

SUROWCE ENERGETYCZNE POCHODZENIA ROLNICZEGO CZ. I. BIOKOMPONENTY PALIW PŁYNNYCH (ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY)

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 15-26
Wojciech Budzyński, Stanisław Bielski

SUROWCE ENERGETYCZNE POCHODZENIA ROLNICZEGO CZ. II. BIOMASA JAKO PALIWO STAŁE (ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY)

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 27-36
Grzegorz Orłowski, Lech Nowak

PROBLEMATYKA ODŁOGOWANIA GRUNTÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ PROWADZONYCH W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ I STANACH ZJEDNOCZONYCH (ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY)

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 37-45
Nora Szombathová, Bożena Dębska, Magdalena Lacko-Bartošová, Anton Zaujec, Sławomir S. Gonet

CHARAKTERYSTYKA KWASÓW HUMINOWYCH WYIZOLOWANYCH Z GLEBY O ROŻNYCH SYSTEMACH GOSPODAROWANIA

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 47-59
Maria Jędruszczak, Renata Antoszek

SPOSOBY UPRAWY ROLI A BIORÓŻNORODNOŚĆ ZBIOROWISK CHWASTÓW W MONOKULTURZE PSZENICY OZIMEJ

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 61-67
Janina Skrzyczyńska, Zbigniew Pawlonka

WPŁYW STOSOWANIA RETARDANTU WZROSTU NA WSCHODY I ROZWÓJ CHWASTÓW W PSZENŻYCIE OZIMYM W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA AZOTOWEGO

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 69-76
Józef Starczewski, Szymon Czarnocki

SPOSÓB UPRAWY ROLI A ZACHWASZCZENIE I PLONOWANIE PSZENŻYTA

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 77-88
Czesław Stankiewicz

PLON I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA OGÓŁEM ORAZ SKROBI W ZIARNIE PSZENŻYTA JAREGO ODMIANY WANAD W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI WYSIEWU, HERBICYDÓW I BRONOWANIA

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 89-96
Irena Małecka, Andrzej Blecharczyk, Jerzy Pudełko

MOŻLIWOŚCI UPROSZCZEŃ W UPRAWIE ROLI POD JĘCZMIEŃ JARY

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 97-107
Tomasz Paweł Kurowski, Tadeusz Sadowski, Jan Adamiak, Monika Borawska

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I STOSOWANIA FUNGICYDU NA NASILENIE CHORÓB JĘCZMIENIA OZIMEGO

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 109-117
Cezary Kwiatkowski, Marian Wesołowski, Agnieszka Stępień

BIORÓŻNORODNOŚĆ CHWASTÓW W TRZECH ODMIANACH JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANYCH W SIEDMIOLETNIEJ MONOKULTURZE I ZMIANOWANIU

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 119-129
Dariusz Wojtasik

WPŁYW DESZCZOWANIA I NAWOŻENIA MINERALNEGO NA PLONOWANIE JĘCZMIENIA BROWARNEGO I PASTEWNEGO UPRAWIANEGO NA GLEBIE LEKKIEJ CZ. I. WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 131-142
Dariusz Wojtasik

WPŁYW DESZCZOWANIA I NAWOŻENIA MINERALNEGO NA PLONOWANIE JĘCZMIENIA BROWARNEGO I PASTEWNEGO UPRAWIANEGO NA GLEBIE LEKKIEJ CZ. II. PLON I JAKOŚĆ ZIARNA

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 143-150
Dariusz Jaskulski

WPŁYW WSIEWEK MIĘDZYPLONU NA PRODUKCYJNOŚĆ OGNIWA JĘCZMIEŃ JARY – PSZENICA OZIMA

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 151-163
Dariusz Jaskulski, Iwona Jaskulska

WPŁYW NAWOŻENIA SŁOMĄ, MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ZRÓŻNICOWANEJ UPRAWY ROLI NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY W OGNIWIE PSZENICA OZIMA – JĘCZMIEŃ JARY

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 165-176
Maria Wanic, Janusz Nowicki, Stanisław Bielski, Magdalena Jastrzębska

REAKCJA MIESZANKI JĘCZMIENIA JAREGO Z OWSEM NA RÓŻNE PRZEDPLONY I CZĘSTOTLIWOŚĆ UPRAWY W PŁODOZMIANIE CZ. I.  PLON I JEGO STRUKTURA

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 177-186
Maria Wanic, Janusz Nowicki, Stanisław Bielski

REAKCJA MIESZANKI JĘCZMIENIA JAREGO Z OWSEM NA RÓŻNE PRZEDPLONY I CZĘSTOTLIWOŚĆ UPRAWY W PŁODOZMIANIE CZ. II. MASA I JAKOŚĆ RESZTEK POŻNIWNYCH

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 187-193
Kazimierz Klima, Kinga Szarek

PLONOWANIE MIESZANEK W WARUNKACH GÓRSKICH W ZALEŻNOŚCI OD UDZIAŁU KOMPONENTÓW

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 195-202
Krystyna Zarzecka

OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ODCHWASZCZANIA ZIEMNIAKA CZ. II. ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ZACHWASZCZENIEM A PLONOWANIEM

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 203-213
Marzenna Olszewska

REAKCJA KONICZYNY BIAŁEJ UPRAWIANEJ NA DWÓCH TYPACH GLEB NA STRES WODNY

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 215-220
Mariusz Kulik, Ryszard Baryła, Halina Lipińska

ZIMOTRWAŁOŚĆ Lolium perenne W RUNI PASTWISKOWEJ I ŁĄKOWEJ NA GLEBIE TORFOWO-MURSZOWEJ

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 221-233
Danuta Murawa, Kazimierz Warmiński

PLONOWANIE RZEPAKU JAREGO W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEJ OCHRONY

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 235-245
Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz, Katarzyna Stępnik, Andrzej Lepiarczyk

WPŁYW ZMIANOWANIA, SPOSOBU UPRAWY ROLI I HERBICYDÓW NA BIORÓŻNORODNOŚĆ ZBIOROWISK CHWASTÓW

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 247-256
Dariusz Piesik

USZKODZENIA POWODOWANE PRZEZ OWADY ZASIEDLAJĄCE Rumex confertus WILLD

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 257-262
Joanna Dłużniewska

WPŁYW TEMPERATURY INKUBACJI NA ROZWÓJ I STOSUNKI BIOTYCZNE MIĘDZY Trichoderma spp. A GRZYBAMI PATOGENICZNYMI

abstrakt
pelentekst

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 263-270
Michał Hurej, Jacek Twardowski

PRZYLŻEŃCE (THYSANOPTERA) WYSTĘPUJĄCE NA PSZENŻYCIE JARYM UPRAWIANYM WSPÓŁRZĘDNIE Z ŁUBINEM ŻÓŁTYM

abstrakt
pelentekst

logoUTP

logoWUUTP

ebsco

cbr

index

psjc

 Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:Wybierz język subskrybcji:
polski
angielski

strona główna | publikacje | szukaj | dla autorow | cel i zakres | informacje | rada naukowa | subskrypcja | od redakcji

copyright © 2011 UTP Bydgoszcz
PROJEKT I REALIZACJA : GREGSOFT