start publikacje szukaj dlaautorow cel informacje rada subskrypcja odredakcji
« Wróć

Zeszyt 16 (4) 2017 str. 191-198

Bożena Bogucka, Bogdan Dubis, Elżbieta Wszelaczyńska, Jarosław Pobereżny, Wacław Mozolewski

WPŁYW NAWOŻENIA MINERALNEGO NA SKŁADNIKI SZKODLIWE W BULWACH ZIEMNIAKA O FIOLETOWO-NIEBIESKIM MIĄŻSZU


Słowa kluczowe:

azotany, fioletowo-niebieski miąższ, nawożenie mineralne, solanina, ziemniak


Abstrakt:

Niewiele jest doniesień literatury na temat wpływu agrotechniki na zawartość składników mineralnych ziemniaka o fioletowo-niebieskiej skórce i miąższu, który w Polsce nie przyjął się jeszcze w powszechnej uprawie. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie tymi odmianami ze względu na dużą zawartość substancji prozdrowotnych związanych z wybarwieniem miąższu. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie optymalnych dawek nawożenia doglebowego podstawowymi makroelementami w uprawie ziemniaka, wpływającymi na skład jakościowy bulw ziemniaka o fioletowo-niebieskiej skórce i miąższu. Sadzeniak fioletowo-niebieskiej odmiany ziemniaka Blue Congo zakupiono w Finnish Seed Potato Centre Ltd. (Suomen Siemenperunakeskus, Finland). Eksperyment polowy zlokalizowano w Stacji Doświadczalno-Rolniczej w Tomaszkowie (53º42’ N; 20º26’ E, Polska). Dwa doświadczenia polowe przeprowadzono metodą łacińskiego kwadratu, w trzech powtórzeniach, gdzie pojedynczy czynnik dotyczył różnych dawek nawożenia doglebowego: I – azotu, II – potasu. Wyniki opracowano statystycznie z wykorzystaniem analizy wariancji. Do oceny zróżnicowań między obiektami zastosowano test Fishera, zakładając prawdopodobieństwo błędu P < 0,05. Analizy wykonano stosując pakiet (ANOVA) (Statistica 10.0, StatSoft, USA). W pierwszym doświadczeniu (I) azot zaaplikowano w formie mocznika (46% N) w dawce 40, 80 i 120 kg·ha-1. W drugim doświadczeniu (II) potas zaaplikowano w formie siarczanu potasu (50% K) w dawce 120, 150 i 180 kg·ha-1. W bulwach ziemniaka określono zawartość azotanów (V) i (III), barwników chlorofilowych ogółem oraz poziom α solaniny. Z przeprowadzonych badań wynika, że optymalne dawki nawozów doglebowych dla odmiany Blue Congo to 40 kg·ha-1 N i 120 kg·ha-1 K. Na tym poziomie nawożenia obserwowano najniższy poziom azotanów (V) i (III). Były to dawki najbardziej optymalne ze względu na najmniejszą zawartość chlorofilu ogółem i toksycznej α solaniny.


Pełny tekst

logoUTP

logoWUUTP

ebsco

cbr

index

psjc

 Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:Wybierz język subskrybcji:
polski
angielski

strona główna | publikacje | szukaj | dla autorow | cel i zakres | informacje | rada naukowa | subskrypcja | od redakcji

copyright © 2011 UTP Bydgoszcz
PROJEKT I REALIZACJA : GREGSOFT